Το έργο «e-Μεγανήσι: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Μεγανησίου» αφορά στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τουριστικών Πληροφοριών (ΟΣΤΠ) για τις ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου. Στοχεύει στην προβολή των προσφερόμενων τουριστικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και των διαθέσιμων τουριστικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών πόρων του Δήμου προκειμένου να ενισχύσει την προβολή του τουριστικού προϊόντος, τη δικτύωση και ανάπτυξη του Δήμου.

Συνολικά, το Σύστημα θα ενεργοποιήσει τις εξής υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών / τουριστών του Δήμου:

 • Υπηρεσία Πληροφόρησης για Γενικά Στοιχεία τοπικού Ενδιαφέροντος
 • Υπηρεσία Πληροφόρησης για τα Υπάρχοντα Τουριστικά Δίκτυα
 • Υπηρεσία Σχεδιασμού Προγράμματος Περιήγησης
 • Υπηρεσία διασύνδεσης του τουρισμού με την τοπική κοινωνία και παραγωγή
 • Υπηρεσία Αναζήτησης Τουριστικών Προϊόντων βάσει Εγγύτητας
 • Υπηρεσία Προσπέλασης βιβλιοθήκης Πολυμέσων
 • Υπηρεσία Αλληλεπίδρασης με Ηλεκτρονικές Εικόνες Διαφήμισης
 • Διάχυση γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων μέσω της διαδικτυακής πύλης
 • Υπηρεσία Εικονικής - Ψηφιακής αναπαράστασης & περιήγησης
 • Διασύνδεση/Τροφοδοσία Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓεΠ)
 • Υπηρεσία ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών για διαμονή

Καλώς ήρθατε

Βρείτε μας στο Facebook

Photobook

Διαδραστικός χάρτης